Kämil tor tehnologiýalary

Kämil tor tehnologiýalaryň hünäri

«Kämil tor tehnologiýalaryň hünäri sertifikaty» okuwy informasion we aragatnaşyk tehnologiýalary, esasanam tor tehnologiýalary özleşdirmegi başlaýanlar üçin niýetlenendir. Bu okuwyň iş maksatnamasy ECDL-iň (European Computer Driving License – Ýewropa kompýuter ygtyýarnamalary) talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlandy.

 

Okuwyň wezipeleri:

  • Tor tehnologiýalarynyň esaslaryny, marşrutlaşdyrma we kommutasiýa esaslaryny, ölçegi üýtgeýän torlary gurmagy, paýlanýan torlary netijeli gurmagy öwretmek;
  • informasion we aragatnaşyk tehnologiýalary barada edebiýaty özbaşdak ulanmagy öwretmek;
  • Internet bütindünýä kompýuter torunda netijeli we howpsuz işlemegi öwretmek.

 

Okuw jemi 108 okuw sagat bolup, ol 12 hepde dowam edýär. Hepdede 3 gün okadylyp, her sapak 3 okuw sagat dowam edýär. Okuw kursunyň dowamynda we ahyrynda gutardyş barlagnama (test) geçirilýär. Okuw mekdep okuwçylar, talyplar hem kompýuteri işde we öýde ulanýanlar üçin niýetlenilendir. Okuwy üstünlikli tamamlan diňleýjilere “Kämil tor tehnologiýalaryň hünäri sertifikaty” okuwyny tamamlandygy barada sertifikat berilýär.


Print