Объявления сайта

Dinamiki programmirleme usuly arkaly käbir meseleleriň çözülişi

 
Picture of Sona Nazarowa
Dinamiki programmirleme usuly arkaly käbir meseleleriň çözülişi
by Sona Nazarowa - Saturday, 2 July 2022, 1:57 PM
 

Programmirleme boýunça birnäçe meseleleri rekursiýa ýa-da ähli ýagdaýlary sanamak arkaly çözmeklik örän köp sanly amallaryň ýerine ýetirilmegini talap edýär. bu bolsa öz gezeginde programmanyň ýerine ýetiriliş wagtynyň artmagyna getirýär.

Emma şeýle meseleleriň arasynda indiki aýratynlyga eýe boloan topary tapawutlandyrmak bolar: käbir bölek meseleleriň çözüwi bar bolsa, başdaky meseläniň çözüwini ýagdaýlary sanamazdan hem tapyp bolar.

Şeýle meseleleri dinamiki programmirleme usuly bilen çözýärler.